Implementacija projekta „Vrijeme je za naša prava“ – Sutra potpisivanje peticije kod Ismeta i Meše

06.03.2018. - 14:06 


Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla u okviru Kampanje za žene sa invaliditetom „Vrijeme je za naša prava“ organizuje potpisivanje peticije 07.03.2018. godine kod kipova Ismeta Mujezinovića i Meše Selimovića u periodu od 12:00 do 14:00 sati.

 

Cilj Kampanje je promovisanje prava žena sa invaliditetom koja se ne ostvaruju ravnopravno sa ostalim građankama i građanima kao što su pravo na obrazovanje, zapošljavanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, kretanje bez arhitektonskih barijera, dostojanstven život itd.

Ženama sa invaliditetom je potrebna podrška za ostvarivanje prava u svim segmentima života. Žene s invaliditetom procentualno imaju lošija zdravstvena stanja zbog neprilagođenosti pristupa zdravstvenoj zaštiti.

U okviru Kampanje građani će potpisivanjem Peticije pružiti podršku ženama sa invaliditetom za poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti ženama sa invaliditetom osiguravanjem arhitektonske pristupačnosti i potrebne medicinske opreme, kao što je nabavka ginekološkog stola za žene sa invaliditetom.

Nakon završetka Kampanje, prikupljeni potpisi sa Peticije će biti dostavljeni na nadležne adrese, kao što je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona.

 

Istoimeni projekat „Vrijeme je za naša prava“ će doprinijeti da bosanskohercegovačko društvo postane više inkluzivno i da se osiguraju određene vrste neophodne podrške kroz koje će se omogućiti ženama sa invaliditetom kao najmarginalizovanijim grupama da ravnopravno sa ostalim građankama i građanima ostvaruju svoja prava unutar svojih zajednica.

Ovaj projekat je samo prvi korak u pravcu jednog šireg spektra aktivnosti koje bi trebalo da se implementiraju za i sa ženama sa invaliditetom na cijeloj teritoriji BiH sa ciljem poboljšanja njihovog statusa u društvu. Projekat „Vrijeme je za naša prava“ implementira I.C. „Lotos“ a finansiran je djelimično od strane Vlade SAD.BoljaTuzla.ba (članak poslao čitatelj) - Stavovi izneseni u ovom članku ne predstavljaju stavove portala BoljaTuzla.ba. BoljaTuzla.ba ne garantuje njihovu tačnost ili potpunost. Svi korisnici portala su saglasni sa činjenicom da lično snose svaki rizik vezan za pristup i korištenje sadržaja ove web stranice. BoljaTuzla.ba isključuje svoju odgovornost za svaku direktnu i/ili indirektnu štetu nastalu ili koja bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala , kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ovog web portala.


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!