Ekonomski fakultet u Tuzli domaćin međunarodne konferencije o migracijama

02.12.2019. 


Tuzla će od 5. do 7. decembra biti domaćin međunarodne konferencije na kojoj će profesori iz cijelog svijeta govoriti o jednoj od najznačajnijih globalnih tema “(E )Migracije i konkurentnost zemalja jugoistočne Evrope“.

U organizaciji ove konferencije sudjeluju, osim Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, i fakulteti iz Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije.

Središnja tema tiče se prije svega migracija, koje su zahvatile i Bosnu i Hercegovinu.

– Bosna i Hercegovina pripada zemljama iseljeništva iz koje ljudi više odlaze, nego što dolaze. Kao ekonomski efekt toga imamo doznake iz inostranstva. Problem tih doznaka je u tome što one dolaze na račun, a nisu ulaganja u investicije i u projekte održivog razvoja koji bi omogućavali veće zapošljavanje u BiH – rekao je profesor Ekonomskog fakulteta u Tuzli Bahrija Umihanić.

I dekanica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Meldina Kokorović Jukan smatra da ovakva globalna tema sve više privlači i znanstvenike koji će tijekom konferencije prezentirati svoje znanstvene radove. Također, i studenti će održati specijalnu sesiju o tome zašto je važno ostati u BiH.

– Migracijski procesi su nešto što je nezaustavljivo. Ljudi su emigrirali iz zemalja s nižim dohotkom ka zemljama s višim ekonomskim dohotkom i desetinama godina ranije. Ono što je fokus jeste da identificiramo načine na koje možemo iskoristiti potencijal bosanske dijaspore, kako oni mogu doprinijeti ekonomskom razvoju BiH kako bi sutra mladi ljudi ovu zemlju prihvaćali kao svoju – kaže Kokorović Jukan.

Svoje znanstvene radove na konferenciji će predstaviti profesori iz BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Italije, Ukrajine, Poljske, Bahreina, Kanade i Amerike.

– Jezgru konferencije čini njen naučni dio koji je afirmisan, mogu slobodno reći, na globalnom nivou s obzirom na indeksaciju zbornika radova u prestižnoj Thomson Reutersovoj visokocitiranoj bazi podataka. Ove godine zaprimili smo više od 60 radova, a koji su napisani od 150 autora. U procesu selekcije prihvaćena su 52 rada. Na konferenciji će autori 6. i 7. decembra prezentirati širok spektar tema iz ekonomije, kao što su održivost migracija iz BiH, faktori koji utječu na migracije, održivi ekonomski razvoj, poduzetnički i inovacijski sistem, uloga javnog i privatnog partnerstva u osiguranju tržišta od prirodnih katastrofa – istaknula je predsjednica organizacijskog odbora konferencije Emira Kozarević.

Poseban doprinos konferencije bit će u organizaciji Biznis foruma, na kojem se očekuje prisustvo predstavnika respektabilnih privrednih subjekata, finansijskih institucija, vladinih agencija i ministarstava, UNDP i IOM i drugih. Sve sa ciljem kako bi se napravila jača spona između visokog obrazovanja i realnog sektora, a koji bi vodili većem prosperitetu BiH i jugoistočne Evrope.BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!