BOSS u vezi podnesene krivične prijave protiv Jasmina Imamovića, Slađana Ilića i drugih lica

09.02.2018. 


U povodu obavještenja Federalnog tužilaštva u vezi podnesene krivične  prijave protiv Jasmina Imamovića, Slađana Ilića i drugih lica, zbog  nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava namijenih za smanjenje  posljedica zagađenja zraka

Federalno tužilaštvo je (aktom broj T11 0 KTA 0003259 18) obavijestilo  predsjednika BOSS-a i vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla Mirnesa  Ajanovića, da je krivičnu prijavu koju je podnio protiv Jasmina  Imamovića, Slađana Ilića i drugih lica, zbog nenamjenskog trošenja  budžetskih sredstava namijenih za smanjenje posljedica zagađenja  zraka, dostavilo na nadležnost i postupanje Kantonalnom tužilaštvu TK.  U krivičnoj prijavi je navedeno da su prijavljena lica na osnovu  Krivičnog zakona FBiH prijavljeni zbog krivičnih djela Prijevara,  Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, Zločinačka organizacija,  Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, Nesavjestan rad u službi i  Krivotvorenje službene isprave.
U obrazloženju zašto nije od strane Federalnog tužilaštva postupljeno  u cilju sprovođenja istražnih radnji i gonjenja učinilaca krivičnih  djela, navedeno je, citiramo: “Tačno je da je Parlament Federacije BiH  u 2014. godini donio Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog  kriminala u FBiH, koji je dana 01. 08. 2014. stupio na snagu, s tim da  se trebao početi primjenjivati šest mjeseci od dana stupanja na snagu,  tj. 01. 02. 2015. godine. Ovim Zakonom ponovo je propisana prvostepena  nadležnost Vrhovnog suda FBiH u odnosu na krivična djela korupcije i  organizovanog kriminala. Međutim, pomenuti Zakon se ni nakon 01. 02.  2015. godine nije počeo primjenjivati.”, završen citat.

9.2.2018.                                                                                   Muamer Dedić, Press BOSS-aBoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!