BOSS u povodu zahtjeva Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla da se stave van snage odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima koje se odnose na naplatu komunalne naknade

02.12.2019. 


Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla, na prijedlog predsjednika Mirnesa Ajanovića, razmatrala je primjenu Odluke o komunalnim djelatnostima u dijelu naplate komunalne naknade, te je nakon analize iste u odnosu na odredbe Zakona zabrani diskriminacije BiH jednoglasno zauzet stav da je navedena naplata komunalne naknade u suprotnosti sa članovima 2. i 3. a u vezi sa članom 6. Zakona o zabrani diskriminacije BiH.

Zbog zabranjene diskriminacije prema korisnicima centralnog grijanja kojima je nametnuto plaćanje komunalne naknade, Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla traži da Gradsko vijeće Tuzla izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima stavi van snage diskriminirajuće odredbe o naplati komunalne naknade.

Neophodno je da se od strane Stručne službe Gradskog vijeća Tuzla, u saradnji sa Službom za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica pripremi izmjena Odluke o komunalnim djelatnostima u cilju ukidanja spornih odredbi, kako bi se vijećnici mogli izjasniti u cilju ukidanja zabranjene diskriminacije, navedeno je u zahtjevu vijećnika Mirnesa Ajanovića upućenog Kolegiju Gradskog vijeća Tuzla.

 BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!