BOSS u povodu smrtonosnog otpada koji se nalazi na području Grada Tuzla, a koji je opasan za cijeli region

21.07.2018. 


Problem postojanja smrtonosnog otpada koji se nalazi na području Grada Tuzla, na prostoru bivšeg HAK-a, a koji je opasan za cijeli region i prijeti teškom ekološkom katastrofom, još uvjek se ne rješava od strane nadležnih kantonalnih, federalnih i državnih organa i pored brojnih upozorenja o mogućim teškim zdravstvenim posljedicama, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

Ništa nije poduzeto i pored brojnih inicijativa predloženih od strane Bosanske stranke na sjednicama Gradskog vijeća Tuzla, a posebno od 23. januara i 28. marta ove godine. Na osnovu BOSS-ove diskusije usvojeni su zaključci u cilju zahtjeva za urgentno saniranje kontaminiranog zemljišta i izmještanje opasnog kruksa, te hlora i žive koji se nalaze u buradima koji su neobezbijeđeni, istruhli i postoji ogromna ekološka i zdravstvena opasnost, ne samo za grad Tuzlu, nego za cijelu Bosnu i Hercegovinu i širi region.

 
O razmjerama opasnosti i životnoj ugroženosti građana šireg regiona zbog neobezbjeđenog i nesaniranog smrtonosnog otpada, dovoljno je podsjetiti da su predstavnici zemalja Evropske unije za glavni grad bivše Jugoslavije govorili da je lijep, ali da je šteta što se nalazi blizu Tuzle radi HAK-a, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

21. 7. 2018.                                                                                 Muamer Dedić, Press BOSS-aBoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!