BOSS u povodu protesta penzionera Federacije Bosne i Hercegovine

25.10.2017.
Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović daje punu podršku penzionerima  Federacije BiH u ostvarivanju svojih prava, koji su zbog nemoralnosti  i bahatosti vladajućih političkih stranaka u Federaciji BiH prisiljeni  da svoje nezadovoljstvo zbog teške ekonomske krize iskazuju putem  protesta i na Dan penzionera. Krajnje licemjerna je i  nehumana najava  premijera federalne Vlade o povećanju penzija u Federaciji BiH, koja  je brutalna obmana penzionera sa malim penzijama, zbog čega su  penzioneri prinuđeni na javni protest. Mora se zaustaviti nehuman  odnos vlasti prema najugroženijoj populaciji građana u BiH, koja se  nalazi na ivici egzistencije, bez dovoljno hrane i lijekova, te je  obaveza parlamentaraca djelovati u skladu sa opravdanim zahtjevima  penzionera istaknutim na protestima, upozorava predsjednik BOSS-a  Mirnes Ajanović.BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!