16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama – Vrisak za one bez glasa!

22.11.2019. 


U okviru „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ građanke Tuzlanskog kantona, nevladine organizacije i obrazovne institucije 26.11.2019. godine od 12:00 do 12:30 na Trgu Slobode u Tuzli će održati društveni performans pod nazivom „Vrisak za one bez glasa“.

Od septembra do danas u BiH su ubijene 4 zene od strane trenutnih ili bivših partnera.Prema nalazima istraživanja o rasprostranjenosti nasilja u BiH više od polovine žena iz uzorka (47,2% u BiH, 47,2% u FBiH i 47,3% u RS-u) doživjelo je bar neki oblik nasilja nakon što je navršilo 15 godina. U Tuzlanskom kantonu u prvih 6 mjeseci 2019. godine bilo je 178 prijava nasilja u porodici. Istraživanja pokazuju da se  tek  svaka 4 žena odluči da prijavi nasilje, tako da je pravi broj žrtava nasilja nad ženama puno veći.

„Nasilje nad ženama je bilo koji čin rodno zasnovanog nasilja koji rezultira ili vrlo vjerojatno može prouzročiti fizičku, seksualnu ili duševnu povredu, štetu, ili patnju ženama, uključujući i prijetnje takvim djelima, prisiljavanje ili samovoljno lišavanje slobode, bilo da se isto događa u javnom ili privatnom životu”.

26.11.2019. godine u Tuzli, na Trgu Slobode, od 12:00 do 12:30 sati od 100 do 300 građanki Tuzlanskog kantona će stojati sa brojevima i upitnicima i u toku pola sata svakih 10 minuta sa svojih telefona puštati ženski vrisak.

Brojevi žrtava i statistika o raspostranjenosti nasilja nad ženama su stvarne žene i to je ono što želimo da pokažemo sa ovim performansom. Želimo da ukažemo na široku rasprostranjenost nasilja nad ženama i pružimo podršku žrtvama i preživjelima. Niste same.

Pridružite nam se.

Više informacija na FB eventu “Vrisak za one bez glasa”
https://www.facebook.com/events/2353419998208261/?active_tab=discussion

Organizatori/ice:

Udruženje Amica Educa

Omladinski pokret REVOLT

Forum građana Tuzle

Udruženje Ženska vizija

Udruženje Prijateljice

Tuzlanski otvoreni centar TOC

Udruženje HO HORIZONTI

Islamic Relief World Wide Bosna i Hercegovina

Studentice i zaposlenice odsjeka Pedagogija – psihologija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Studenti i studentice Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mr.sci. Damir Altumbabić (Akademija dramskih umjetnosti)

Dr.sci. Vesna Bratovčić, vanredni profesor (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)

Mr. umjetnosti Ivana MilosavljevićBoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!